سامانه آنلاین مجمع اساتید انقلابی دانشگاهای رفسنجان

Picture

جلسه

برای پیوستن به جلسه روی دکمه ورود کلیک نمایید

Movie

انتخابات ۱۴۰۰

Picture

مشاوره

پزشکی

دوشنبه:۱۵-۱۶

روانشناسی

چهارشنبه:۱۶-۱۷

تغذیه سالم

پنجشنبه:۱۸-۱۹

اعتقادی

چهارشنبه:۱۶-۱۷

اعتقادی

سه شنبه:۱۸-۱۹

اخلاقی-احکام

یکشنبه:۱۱-۱۲

ازدواج و خانواده

یکشنبه ۱۹-۲۰

ازدواج و خانواده

چهارشنبه ۱۸-۱۹

ازدواج و خانواده-تحصیلی

شنبه:۱۰-۱۱

شبهات قرآنی

دوشنبه:۸-۱۰

تفسیر قرآن

شنبه:۱۱-۱۲

سواد رسانه ای-مارکتینگ و ...

سه شنبه:۱۵-۱۶

حقوقی

پنجشنبه:۱۹-۲۰

ورزش و سلامتی

سه شنبه:۱۱-۱۲

ورزش و سلامتی

شنبه:۲۰-۲۱

اقتصادی

دوشنبه:۲۱-۲۲

کارآفرینی

دوشنبه:۱۸-۱۹

تاریخی

پنجشنبه:۱۹-۲۰

سیاسی-اجتماعی-اعتقادی

جمعه:۲۰-۲۱

شبهات مهدویت

جمعه:۱۹-۲۰